• Oppdrag for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner
• Tjenester på de fleste juridiske / økonomiske fagområder
• Spesialområder: Forretningsjus og arverett
• Mål: Kvalifisert, effektiv og personlig rådgivning i nær kontakt med oppdragsgiver•
• Gratis forhåndsvurdering av sak og antatt pris
• Skriftlig oppdragsbekreftelse vedr. oppdragets hovedinnhold, fremdrift og kostnader
• Møte / telefonkonsultasjon eventuelt også på kveldstid


VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT MED OSS!