Bakgrunn
• Siviløkonom, Norges handelshøyskole, Bergen (1973)
• Jurist, Universitetet i Bergen (1976)
• Byråsjef / avdelingsdirektør Handelsdepartementet / Næringsdepartementet (1977 – 1990)
• Advokat i Advokatfirmaet Thommessen innen forretningsjuss (1990 – 1996)
• Egen advokatpraksis fra 1996 til i dag
• Deltatt i store lovutredningsprosjekter innen bl.a. aksjeselskapsrett, regnskapsrett, firmarett og skatterett
• Medforfatter til kommentarbok til regnskapsloven og Norsk Lovkommentar (Rettsdata)

Oppdrag
• For små og mellomstore næringsdrivende foretak vedr. bl.a. selskapsrettslige, arbeidsrettslige og skattemessige problemstillinger
• For privatpersoner innen bl.a. arv, avtaler, inkasso, skatt og fast eiendom
• Foretningsførsel og styreverv