Aksjeselskaper / andre foretak
• Etablering/kapitalendringer/fusjon/fisjon/omdanning
• Aksjonæravtaler
• Kjøp/salg /innløsning av aksjer
• Enkeltpersonforetak / ansvarlige selskaper
• Borettslag/foreninger/stiftelser/organisasjoner
• Forretningsførsel / styrefunksjon
• Salg av selskaper


Arbeidsliv
• Arbeids- og fratredelsesavtaler
• Oppsigelses- og avskjedssaker
• Lønns- og arbeidsforhold


Arverett og familie
• Gaver, forskudd på arv, testament, arv og skifteoppgjør
• Generasjonsskifte i næring
• Ektepakt i familieforhold
• Samboeravtale etc i ugift samliv
• Dødsboer
• Fremtidsfullmakt


Bolig / fast eiendom
• Utleieavtaler
• Kjøp/salg
• Mangler, tvister etc


Pengekrav
• Avtaler
• Inkasso, utlegg og tvangsinndrivelse
• Gjeldsrådgivning

Skatt, regnskap og merverdiavgift

Kontrakter /forhandlinger /konfliktløsning

VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT HVIS DU MENER DIN SAK ER AKTUELL FOR MEG !